Ochotnicza Straż Pożarna w Firleju

Miniaturka artykułu Ochotnicza Straż Pożarna w Firleju
Prezes – Radosław Jacek Czubacki

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju powstała latem 1925 roku.

Inicjatorami jej założenia byli: Ludwik Muzyka oraz Stanisław Blicharz. Pierwszym komendantem został Stanisław Zaborski, zastępcą – Leon Jezior natomiast adiutantem Leon Smoliński. W roku 1927 społeczność Firleja ufundowała sztandar dla OSP.

            W czasie II wojny światowej członkowie OSP pełnili dyżury na wieży dzwonnicy kościelnej, która wówczas była punktem obserwacyjnym. W dniu 5 maja 1953 roku w naszej miejscowości wybuchł ogromny pożar, który w ciągu kilku godzin strawił 166 budynków. Cała społeczność Firleja ofiarnie brała udział w akcji ratowniczej. W 1958 roku wybudowano nową strażnicę.

Funkcję naczelników w kolejnych latach pełnili Franciszek Jezior, Zbigniew Zaleski, Adam Toboła, prezesa – Lucjan Mikołajewski.

            W 1994 roku jednostka OSP w Firleju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2009 roku powołano nowy zarząd, funkcję prezesa pełnił Andrzej Filipiuk, naczelnika – Radosław Czubacki. W tym samym roku powołano żeńską drużynę pożarniczą, w skład której weszło 16 druhen.
W kolejnych latach funkcję prezesa pełnił Zbigniew Cieniuch, następnie od roku 2013 do dnia dzisiejszego funkcję tę pełni Ewelina Czubacka.

            Obecnie jednostka jest jedną z wiodących w powiecie, która czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy, powiatu jak i województwa oraz w zawodach sportowo-pożarniczych. Na stanie jednostki znajdują się: 3 samochody ratowniczo–gaśnicze, 1 samochód lekki ratownictwa technicznego oraz ponton z silnikiem zaburtowym. W 2019 roku dzięki wieloletnim staraniom Naczelnika OSP w Firleju, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz Wójta Gminy Firlej otrzymaliśmy nowy wóz bojowy MAN TGM 13.290.

Druhowie naszej jednostki czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie gminy. Prowadzą pokazy z zakresu pierwszej pomocy oraz pogadanki dotyczące bezpieczeństwa. Jednostka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego, wodnego, lodowego.

Członkowie Zarządu OSP Firlej

Prezes – Radosław Jacek Czubacki
Wiceprezes-naczelnik – Konrad Tomasz Piwowar
Wiceprezes – Paweł Piotr Ciszewski
Z-ca naczelnika – Arkadiusz Piotr Rydzio
Sekretarz – Jarosław Łukasz Fink
Skarbnik – Paweł Pożarowszczyk
Gospodarz – Karol Bogusz