Ogłoszenie Wójta Gminy Firlej dotyczące konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na 2022 rok”

Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Firlej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Firlej. Uwagi i propozycje zmiany dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu konsultacji na adres: Urzędu Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firleju lub drogą mailową na adres: sekretariat@firlej.pl.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na 2022 rok”.

Projekt

Formularz

Data dodania: 07.12.2021 14:20

Kategorie: Ogłoszenia