Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

 

Dnia 20 sierpnia 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Lubartowskim przy organizacji Dożynek Powiatowych w 2021 roku. (projekt)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt)
Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 10.08.2021 11:55

Kategorie: Aktualności