Strona główna ˇ Galeria ˇ SzukajWtorek, Sierpień 30, 2016
Nawigacja
Strona główna
Władze
Historia
Gmina
Turystyka
Agroturystyka
Dni Firleja
Ogłoszenia
Aktualności
Program Integracji Spolecznej
Euro Projekty
Nagrody i wyróżnienia
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pliki do pobrania
Kontakt
Katalog linków
Galeria
News Archive
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP

Urząd Gminy w Firleju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju
LINKI

Informacje wyborcze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Kamery nad jeziorem Firlej

Stowarzyszenie LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

Zespół Szkół w Firleju

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Witamy

Urząd Gminy Firlej
ul.Rynek 1,
21-136 Firlej,
tel.(81) 857 50 41
fax.(81) 857 50 81

e-mail:
sekretariat@firlej.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 715-1500,
wtorek : 715-1615

Dane konta bankowego do wpłat:
BS w Lubartowie Oddział Firlej
41 8707 1016 0200 0781 2002 0002
(wpłaty podatków, opłaty lokalne, opłaty skarbowe, należności za wodę i ścieki)


MAPA DOJAZDOWA
Afrykański pomór świń

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

>> Ulotka informacyjna <<

Ogłoszenie o zwołaniu sesji
Dnia 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Firlej.
7. Informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Firlej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

Adam Toboła
Informacja LGD dla mieszkańców
Monitoring lasów
Półkolonie w gminie Firlej
Nowa strona 1

    Pięćdziesiecioosobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Firlej wypoczywała na półkoloniach organizowanych w okresie od 11 do 22 lipca 2016 roku.

    Dla uczestników letniego wypoczynku przygotowano wiele atrakcji. Zorganizowano wycieczki do Sandomierza i Magicznych Ogrodów w Trzciance.

    Dzieci mogły zobaczyć ciekawe zabytki Sandomierza ( baszta, zbrojownia, itd. ) przejść śladami Ojca Mateusza czy  przepłynąć statkiem po Wiśle.

    W Magicznych Ogrodach przeniosły się w świat baśni pod czujnym okiem animatora gier i zabaw. Był czas na kąpiel w miejscowym jeziorze, gry i zabawy integracyjne, konkursy ale też pogadankę z psychologiem na temat uzależnień. Dużą atrakcją były pokazy sprzętu i umiejętności miejscowych druhów – strażaków.

    Uczestnicy półkolonii mieli zapewnione dowozy z miejsca zamieszkania oraz śniadania i obiady.

    Na zakończenie wakacyjnego wypoczynku dzieci bawiły się przy ognisku.

    Organizatorem wypoczynku był Urząd Gminy w Firleju w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Biblioteką Publiczną.

Poszukiwany właściciel psa
LGD - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.
Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.
Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwegoprzeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania >>www.lgdlubartow.org.pl<< w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

RELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO DLA UCZCZENIA WYZWOLENIA GMINY FIRLEJ
Nowa strona 1

Rajd Rowerowy dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej
przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej
 

W dniu 16.07.2016r. odbył się Rajd Rowerowy dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. W rajdzie uczestniczyło ponad 80 osób, w tym 68 na rowerach. Władze gminy reprezentował Wójt Gminy Firlej, Pan Sławomir Cieszko oraz Przewodniczący Rady Gminnej Pan Adam Toboła. Rajd rozpoczął się o godzinie 9.00 przed Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju. Uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe opaski (zakładane na lewe przedramię tak, jak nosili to żołnierze 27 WDP AK) oraz napoje.

Pan Jan Jezior, pomysłodawca rajdu, omówił sprawy organizacyjne, podziękował osobom, które brały czynny udział w przygotowaniu i organizacji tego rajdu, przybliżył w skrócie historię powstania i szlak bojowy 27 WDP AK, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu na naszym terenie. Następnie przed tablicą upamiętniającą wyzwolenie Gminy Firlej przez 27 WDP AK, złożono wiązanki kwiatów od mieszkańców Gminy Firlej oraz od środowisk kombatanckich.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy rajdu udali się kolumną zwartą ulicami Firleja na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywa żołnierz 27 WDP AK, szer. Jan Karpowicz, ps. „Góral”, który poległ w dniu 22.07.1944 r., biorąc udział w zasadzce na kolumnę wojsk niemieckich. Po omówieniu tego wydarzenia oraz po zapaleniu zniczy i złożeniu wiązanek, uczestnicy rajdu udali się promenadą wokół jeziora do miejsca stoczonej bitwy (skrzyżowanie drogi krajowej 19 z drogą biegnącą do m. Czerwonka). W tym miejscu w dniu 22.07.1944 r. batalion por. Franciszka Pukackiego, ps. „Gzyms” zorganizował zasadzkę na kolumnę wojsk niemieckich.

Po krótkiej lekcji historii związanej z tym wydarzeniem, udaliśmy się drogami leśnymi i gruntowymi, przez m. Baran, w okolice leśniczówki Budy, gdzie początkowo został pochowany szer. Jan Karpowicz, ps. „Góral”. Przed nowym krzyżem, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Firleju, ks. Antoni Buczyński, odmówił modlitwę za żołnierzy 27 WDP AK oraz dokonał poświęcenia krzyża.

Po krótkim przedstawieniu historii tego miejsca przez Pana Mariusza Stefańskiego, udaliśmy się w okolice Pałacu hrabiego Żółtowskiego, gdzie w dniach 20-22.07.1944 r. stacjonował sztab oraz pododdziały 27 WDP AK. Tam uczestnicy rajdu zostali poczęstowani smaczną, wojskową grochówką, przygotowaną przez Panie kucharki z Zespołu Szkół w Firleju. Uczestnikom rajdu zapewniono również napoje i kiełbaski, które można było upiec przy ognisku przygotowanym przez Pana leśniczego Jacka Pielę. Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju za sprawne wydawanie posiłków oraz przygotowanie miejsca pikniku. Konsumpcję umilały piosenki partyzanckie płynące z nagłośnienia przygotowanego przez Pana Dawida Tarnowskiego, który również przygotował dokumentację fotograficzną.

Około godziny 13.00 udaliśmy się drogą asfaltową w kierunku Firleja. Następnie ulicami Sportową,  Spacerową oraz Partyzancką dotarliśmy przed budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, gdzie wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe zaświadczenia o uczestnictwie w rajdzie. Pan Jan Jezior złożył podziękowanie uczestnikom rajdu za przybycie oraz za udział w rajdzie. Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt został zrealizowany. Dziękuję Paniom i Panom zatrudnionym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju. To tutaj drukowano niezbędne dokumenty, organizowano zapisy. Bez ich pomocy nie zrealizowalibyśmy tego projektu. Panu Wójtowi Gminy Firlej Sławomirowi Cieszko, że z aprobatą włączył się w realizację tego projektu.

Rajd liczył około 20 km.

Patronat honorowy nad Rajdem objął Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko.

Organizatorem projektu był Społeczny Komitet Rajdu dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej, prowadzony przez Pana Jana Jeziora oraz Pana Mariusza Stefańskiego. Około godziny 14.00 rajd został rozwiązany.

Opracował: Jan A. JEZIOR

 

Złoty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Firlej

Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 3 lipca 2016 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju.

Uroczystość prowadziła p. Małgorzata Wójcicka – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która zwróciła się do jubilatów następującymi słowami:

„Małżeństwo to coś znacznie więcej niż wzajemna miłość – to dar który dwoje ludzi może sobie nawzajem ofiarować, bo nie sztuką jest pokochać, ale sztuką wytrwać. Jeżeli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.

Szanowni Jubilaci, złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto i szczególna okazja, aby podsumować wasze 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne, że daliście wiele z siebie rodzinie, państwu i społeczeństwu. W codziennej  trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek zasługują na najwyższy szacunek.”

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek Wójta Gminy Firlej - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które otrzymali następujący jubilaci:

1.     Henryka i Andrzej Chomiccy z Czerwonki-Gozdów

2.     Zofia i Józef Mikołajewscy  z Firleja

3.     Jadwiga i Czesław Pulińscy z Firleja

4.     Grażyna i Jan Jezior z Zagród Łukówieckich

5.     Marianna i Jan Kozieł z Woli Skromowskiej         

6.     Zenobia i Ireneusz Kubik z Przypisówki

7.     Krystyna i Zdzisław Kulawczuk z Przypisówki

8.     Irena i Franciszek Latek z Woli Skromowskiej

9.     Janina i Mieczysław Marzec z Majdanu Sobolewskiego

10.  Maria i Stanisław Szymbor z Zagród Łukówieckich

Medale i wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Firlej – Sławomir Cieszko w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Adama Toboły i Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Firczuka.

Przedstawiciele Władz Gminy złożyli jubilatom szczególne gratulacje z okazji przyznania tego wyjątkowego wyróżnienia i życzyli wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Następnie wszyscy wznieśli toast i odśpiewali sto lat za pomyślność, szanownym jubilatom.

Na pamiątkę tego wydarzenia wykonano rodzinne zdjęcia, a potem wszyscy przy wspólnym stole spędzili miłe chwile w gronie najbliższych, przepełnione wspomnieniami wspólnie przeżytych 50 lat.

Dodatkowy nabór wniosków

W związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  w dniach od 11 do 15 lipca 2016 r. o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Firlej w  pok. nr 36 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO
Strona 1 z 22 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
English
Deutsch
WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po gminie Firlej
Copyright Š 2005