mini herb  

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Firlej

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Firlej za 2019 rok i obejmuje podsumowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w roku poprzednim.

Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Firlej w dniu 30 czerwca 2020 r. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Firlej.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Firlej podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Firlej, tj. do dnia 29 czerwca (poniedziałek) 2020 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 27.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańców stanowi załącznik do niniejszej informacji.

>>Raport o stanie gminy<<

>>Zgłoszenie do debaty<<

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara
miniatura  

Po blisko trzech miesiącach przerwy w działalności Szkół na terenie całego kraju pierwsi uczniowie
- Oddziałów Przedszkolnych;
- Przedszkoli;
- Klas 1-3;
powrócili do szkoły.

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 19 maja br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

miniatura  

Od dnia jutrzejszego 25.05.2020r. (Poniedziałek) wznawiamy działalność i otwieramy Gminną Bibliotekę Publiczną w Firleju.

Zachowując oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa, zapraszamy do nas zarówno Mieszkanców jak i Gości, Stałych i Nowych czytelników.

miniatura  

W akcji #hot16challenge2 Razem pomagamy w zbiórce środków, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Pieniądze można wpłacać pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

miniatura   Remont świetlicy OSP Nowy Antonin wkroczył w etap pracy. Renowacja możliwa jest dzięki pieniądzom z budżetu funduszu sołeckiego, który mieszkańcy wsi postanowili przeznaczyć na ten cel.

miniatura  

Wszystkich, którzy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizującego program „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o usunięcie lub odbiór i utylizację eternitu zawierającego azbest lub są zainteresowani złożeniem takiego wniosku informujemy, że na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl zawarte są  informacje dotyczące realizacji programu.

miniatura  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Firlej, stypendia szkolne w bieżącym semestrze zostały przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że wypłata w/w świadczeń nastąpi w formie przelewu na wskazany przez beneficjentów pomocy rachunki bankowe bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących poniesienie wydatków edukacyjnych.

miniatura  

Informujemy, że od dnia 14.05.2020 zostały wznowione przewozy pasażerskie linii
komunikacyjnych dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich wspomnianych linii komunikacyjnych.

miniatura   W okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 roku, na terenie naszego województwa planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym niżej komunikatem Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.