mlodzi na start   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza na szkolenia. "Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Znajdź coś dla siebie i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń.

wojt gminy zawiadomienie   Urząd Gminy w Firleju informuje, że w związku z przyjęciem uchwały XVIII/147/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest zmiana mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze Gminy Firlej - uwzględniająca ustalenia "Studium".

nowa www  

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Firlej. Przez ostatnie lata technologia stron tak się zmieniła, że postanowiliśmy dostosować nową stronę do obowiązujących trendów i urządzeń mobilnych. Poprzedni układ menu został zachowany a nowa witryna będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności.

Poprzednia witryna przechodzi do historii ale będzie jeszcze dostępna w Multimediach na dole nowej strony.