miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem transport żywności zaplanowany na dzień 13 marca 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 został przesunięty na późniejszy termin.
Osoby, które otrzymały skierowania do Programu , zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie o terminie odbioru żywności.
Jednocześnie informujemy, ze OPS nie wydaje już skierowań do w/w Programu.

 

 

sesja r g  

Dnia 27 marca 2020 roku (piątek) 30 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura  

informujemy, że przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odapdów Komunalnych (PSZOK) (dotyczy również popiołu) będzie nieczynne od dziś (16.03.2020r.) do odwołania.

 

miniatura   Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową