miniatura   Gmina Firlej ogłasza konkurs na nazwę biuletynu informacyjnego!

miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

W tym tygodniu przyjmie interesantów 14 lutego (piatek) w pokoju 24 w godz. 1200 -1500.

miniatura   Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
miniatura  

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b

miniatura   Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2020 roku