miniatura  

Pełna pomoc w zakresie pozyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

DobryStart  

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

urodzenie dziecka  

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online.

Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r.

Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka

susza   Urząd Gminy Firlej informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne oświadczenia do Urzędu Gminy w Firleju, w sprawie oszacowania tych szkód, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, począwszy od dnia 25.06.2018 r. do 09.07.2018 r. Zgłoszenia dokonuje się na oświadczeniu opracowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzory oświadczeń do pobrania poniżej.

logo lgd 100  

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje o spotkaniach informacyjnych:

  1. Związane z planownym naborem wniosków w ramach lokalnej strategii rozwoju.
  2. Poświęcone omówieniu wniosków o płatność oraz zasadom rozliczenia projektów.