miniatura   ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 września 2019 r.
uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego
miniatura   Ustalone zostały terminy zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego.

miniatura   8 września w Ostrowie Lubelskim odbyły się Dożynki Powiatowe, w których udział brała delegacja z Firleja.

miniatura   Rozpoczęła się akcja Wspólne Czytanie - Kinder Polska. Zapoznajcie się z informacjami i wspierajcie wspólnie z nami naszą gminną bibliotekę!

miniatura   Wczoraj wspólnie z naszymi młodymi mieszkańcami gminy rozpoczeliśmy rok szkolny.