miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

będzie przyjmował interesantów

w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00  w pokoju 24

miniatura   I Sesja Inauguracyjna kadencji 2018-2023 Rady Gminy Firlej, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, odbyła się 20 listopada o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej.

miniatura   W dniu 17 listopada 2018r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Firleju odbyła się Olimpiada Rodzinna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Całe przedsięwzięcie, zorganizowane zostało dzięki współpracy Stowarzyszenia „ToMyRazem”, SP w Firleju oraz Rady Rodziców działającej przy szkole.

Brak wody 2018 11 16  

W dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) w godzinach 9:00 do 13:00 nastąpi unieruchomienie ujęcia wody w Firleju spowodowane planowaną przez PGE przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Prosimy odbiorców wody z m. Firlej o zgromadzenie zapasów wody.

miniatura   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentów z nią związanych.