wojt gminy zawiadomienie   Urząd Gminy w Firleju informuje, że w związku z przyjęciem uchwały XVIII/147/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest zmiana mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze Gminy Firlej - uwzględniająca ustalenia "Studium".

nowa www  

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Firlej. Przez ostatnie lata technologia stron tak się zmieniła, że postanowiliśmy dostosować nową stronę do obowiązujących trendów i urządzeń mobilnych. Poprzedni układ menu został zachowany a nowa witryna będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności.

Poprzednia witryna przechodzi do historii ale będzie jeszcze dostępna w Multimediach na dole nowej strony.