miniatura   W dniu  8 czerwca 2017r. w trakcie sesji Rady Gminy Firlej  zostali wyróżnieni najlepsi sportowcy będący uczniami szkół pochodzącymi z terenu gminy Firlej. Wśród nagrodzonych wartościowymi nagrodami rzeczowymi, znaleźli się uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Firleju oraz zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KŁOS” Wola Skromowska.

 

miniatura   II Rajd Rowerowy dla uczczenia wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej
informacja1   Wójt Gminy Firlej informuje, że stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 187 z poźn.zm.) przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, przed ich rozpoczęciem jest obowiązany zgłosić ten obiekt do "Ewidencji innych obiektów niż hotelarskie, w których prowadzone są usługi hotelarskie" prowadzonej przez Wójta Gminy.

miniatura   Od września 2015 roku w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.

miniatura  

W niedzielne popołudnie 4 czerwca odbył się zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Firlej Pana Sławomira Cieszko -  Przegląd Piosenki w której wzięły udział dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Po raz pierwszy zaprezentowały się tak licznej publiczności dzieci z Przedszkola „Casper” w Firleju i w Woli Skromowskiej. Swoich utalentowanych reprezentantów miały też: Zespół Szkół w Firleju, Zespół Szkół w Woli Skromowskiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie.