miniatura   Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
miniatura  

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b

miniatura   Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2020 roku

Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy informuje:

W terminie od  3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

są przyjmowane w Urzędzie Gminy Firlej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

W tym tygodniu przyjmie interesantów 31 stycznia (piatek) w pokoju 24 w godz. 1300 -1500.