100latniepodleglosci   Organizatorzy obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości zapraszają mieszkańców Gminy Firlej w dniu 11 listopada 2018 roku na wspólne świętowanie

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 39 "MIŚ" w Kocku w sezonie 2018-2019

pdf icon

IMG 1485  

W Lubartowie, przed siedzibą Urzędu Miasta, odbyła się podniosła uroczystość, którą otworzył, witając wszystkich zebranych, Burmistrz Miasta Lubartów - Pan Janusz Bodziacki. Podczas tego wydarzenia, w imieniu Gminy Firlej - Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, w asyście Komendanta PSP w Lubartowie i Naczelnika OSP w Firleju, odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesę Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju. Dofinansowanie w kwocie 880 000 zł nastąpi z rezerwy ogólnej Państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Podobną promesę otrzymała również Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.

miniatura   Dnia 18 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w Firleju Wójt Gminy Firlej Pan Sławomira Cieszko, przekazał druhom strażakom z terenu Naszej Gminy, nowe wyposażenie i urządzenia ratownictwa, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.