zebranie droga Antoniny  

W dniu 30 sierpnia (czwartek) 2018 r. o godz. 10:00

odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Nowy Antonin i Stary Antonin

 

pdf iconSzczegóły komunikatu

umowa 20.08.2018 1   W dniu 20.08.2018 r. Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko podpisał umowę na realizacje zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane było przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich - Mikołaja Pawlaka.

1   Władze samorządowe Gminy Firlej z panem Wójta Sławomirem Cieszko na czele, dużą wagę przywiązują do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, min. zaopatrzenie w wodę poprzez wodociąg gminny.

sobolew uchwala  

W dniu 3 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy w Firleju.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Sobolew we współpracy z Powiatem Lubartowskim.

ogłoszenie sobolew  

W dniu 28 sierpnia (wtorek) 2018 r. o godz. 17:00

odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Sobolew i Sobolew Kolonia

 

pdf iconSzczegóły ogłoszenia