miniatura   W dniu 03.08.2020r. odbyło się spotkanie druhów strażaków OSP Firlej z rodzinami które wzięły udział w licytacji charytatywnej w celu pomocy Filipkowi Bulandzie.

miniatura   Ustawiono znaki informacyjne, znaki zakazu, ostrzegawcze i kierujące na miejsca parkingowe. Wystarczy nieco inicjatywy i można zorganizować wszystko! Od teraz będzie bezpieczniej. Kolejne zmiany w najbliższym czasie.

miniatura   Wszystkie osoby planujące skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego obok  plakatu.

 

 

Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

miniatura  

ZAWIADOMIENIE

o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

 

             Zawiadamiam, że z dniem 31 lipca 2020 roku zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem znak: 54/35-s/1036541/2020 z dnia 23.07.2020 w ciągu drogi/ulicy – droga gminna nr 103654L ulica Choiny w Firleju, która powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Choiny i terenach do niej bezpośrednio przyległych.

 UWAGA:

            Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) jednostka, wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem, właściwego komendanta Policji oraz zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Z up. Wójta Gminy

SEKRETARZ

Leszek Banaszewski

 

miniatura   Panie Policjantki, Panowie Policjanci w tym szczególnym dniu „Święta Policji” życzymy Wam wszystkiego co najlepsze! Samych sukcesów w pracy zawodowej a także wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Niech trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom oby zawsze towarzyszyła ludzka przychylność i życzliwość. Szczególne podziękowania dla Pracowników dowodzących i służących na terenie Gminy Firlej i sąsiednich gmin - serdecznie dziękujemy!

 

 

miniatura   Informujemy, że w dniu dzisiejszym, przy ulicy Cmentarnej w Firleju nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Więcej szczegółów znajdą Państwo na ogłoszeniu.
miniatura  

Urząd Gminy Firlej informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego oraz gradu mogą składać indywidualne oświadczenia o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Firlej.

miniatura   Fundusz sołecki w Miejscowościach Sobolew i Sobolew Kolonia to m.in. utwardzenie drogi do miejscowości Sobolew Kolonia, zakup nowej kosiarki w celu dbania o tereny zielone przy remizie OSP Sobolew oraz Filii GBP a także przeprowadzka OSP ze starego blaszaka do nowego miejsca. Tam druhowie urządzają właśnie swoją nową siedzibę zagospodarowując garaż cd. oczywiście nastąpi. Strażacy od miesiąca mają także nowy sztandar przed nami uroczystości z jego wręczenia!