miniatura  

W dniu 10.12.2018r. odbyła się II Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Firlej 10.12.2018r. na sesji obecnych było 14 Radnych i realizowany był następujący porządek obrad:

>> Zapis video transmisji sesji<<

miniatura  

Zawiadomienia o pracach geologicznych na terenie gminy Firlej

pdf icon

 Treści zawiadomień
miniatura   W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  w Woli Skromowskiej rozegrany został 30 listopada 2018 r. Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego z cyklu II edycji Piątkowych Maratonów. Organizatorami turniejów z tego cyklu są: LUKS „Kłos” Wola Skromowska i Szkoła Podstawowej w Woli Skromowskiej. Przybyłych uczestników powitali organizatorzy oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej.

miniatura   Radni VIII kadencji Rady Gminy Firlej po raz pierwszy odbyli spotkanie Komisji Roboczej w dniu 29 listopada 2018r.

miniatura  

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b