miniatura  

Zawiadomienia o pracach geologicznych na terenie gminy Firlej

pdf icon

 Treści zawiadomień
miniatura  

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 2018  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

MIESZKAŃCÓW GMINY FIRLEJ

DNIA 25.11.2018r. (NIEDZIELA) godz. 17:00
MAŁA SALA GIMNASTYCZNA - SZKOŁA PODSTAWOWA W FIRLEJU

miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

będzie przyjmował interesantów

w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00  w pokoju 24

miniatura   I Sesja Inauguracyjna kadencji 2018-2023 Rady Gminy Firlej, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, odbyła się 20 listopada o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej.