miniatura   Drogie Panie - wielkimi krokami zbliża się Wasze święto. Z tej okazji Wójt Gminy Firlej - Dawid Tarnowski przygotował dla wszystkich kobiet małą niespodziankę.

miniatura   Trwają rozmowy nad projektem dt. Budowy Drogi Powiatowej: Firlej - Kamionka. Wczoraj wraz z Dyrektorem ZDP oraz Projektantem i Pracownikami UG Firlej konsultowaliśmy kolejne jak najlepsze rozwiązania. To na chwilę obecną etap projektu, ale również bardzo ważny w procesie planowania budowy.

miniatura   Niebawem będziemy przeżywać ważny na dla nas czas okresu Świąt Wielkanocnych. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

miniatura  

Wczoraj, w związku z rezygnacją Pani Anny Ligęzy - Drewienkowska odbyły się wybory nowego sołtysa wsi Firlej. W związku z niską frekwencją (niezbędna obecność 1/5 uprawnionych do głosowania), zgodnie ze Statutem Sołectwa Firlej, zebranie zostało wznowione po 30 minutowej przerwie. Wybrano nowego sołtysa. Został nim Pan Zbigniew Zaleski. Uzyskał 14 głosów poparcia przy 9 przeciwnych.

Gratulujemy nowemu Panu sołtysowi.

miniatura   Konkurs zakończony, decyzja zapadła. Przedstawiamy Państwu nowy symbol Gminy Firlej.

slisko  

Zmiana prognozy na przyszły tydzień – potencjalnie niebezpieczna sytuacja

 

pdf iconSzczegóły komunikatu

miniatura   W związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów, widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego roku (o ponad 50%), co może stwarzać problemy w obrocie prawnym.

miniatura  

W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Firlej, zwołuje się Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa.

Ustala się termin oraz miejsce zebrania, na dzień 21 lutego (niedziela) 2021 r., godz. 1000 , w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, ul. Kościelna 4.

 

 

miniatura   Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

sesja r g  

Dnia 12 lutego 2021 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.