Złote Gody   Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 9 lipca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju.

miniatura   W dniu  8 czerwca 2017r. w trakcie sesji Rady Gminy Firlej  zostali wyróżnieni najlepsi sportowcy będący uczniami szkół pochodzącymi z terenu gminy Firlej. Wśród nagrodzonych wartościowymi nagrodami rzeczowymi, znaleźli się uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Firleju oraz zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KŁOS” Wola Skromowska.

 

miniatura   II Rajd Rowerowy dla uczczenia wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej
informacja1   Wójt Gminy Firlej informuje, że stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 187 z poźn.zm.) przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, przed ich rozpoczęciem jest obowiązany zgłosić ten obiekt do "Ewidencji innych obiektów niż hotelarskie, w których prowadzone są usługi hotelarskie" prowadzonej przez Wójta Gminy.

miniatura   Od września 2015 roku w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.