miniatura   Trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie (na Zajezierze), którą Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2018.

miniatura   Pierwszy raz w szkole i już po wielkim wydarzeniu. We wrześniu wszyscy pierwszoklasiści uczęszczający do szkół podstawowych z Firleja, Przypisówki i Woli Skromowskiej, złożyli ślubowanie.

miniatura   Na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów trwają intensywne prace montażowe.

sesja r g  

Dnia 16 października 2018 roku (wtorek) o godz.1400 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy

Garaz Wola Skromowska   Jak informowaliśmy wcześniej, rozpoczął się pierwszy etap inwestycji w Woli Skromowskiej, dotyczący budowy nowego garażu przeznaczonego na wspólne potrzeby Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Skromowskiej.