miniatura   Dnia 16.07.2020r. o godzinie 16:00, w budynku budynku filii bibliotecznej w Sobolewie, odbędzie się zebranie w sprawie funduszu sołeckiego. Spotkanie będzie dotyczyło zarówno miejscowości Sobolew jak i Sobolew Kolonia.

 

 

miniatura   Dnia 19.07.2020r. o godzinie 17:00, w budynku po starej szkole w Sułoszynie, odbędzie się zebranie w sprawie funduszu sołeckiego.

 

 

miniatura   Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

miniatura   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie apeluje do osób, które w dniu 5 lipca b. r. (niedziela) o godz. 9:00 uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Abramowie i siedziały w rzędach od 1 do 6 po lewej stronie kościoła, aby pilnie zgłaszały się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubartowie

Brak wody 2018 11 16  

W dniu 14 lipca 2020 roku (wtorek) w godzinach 9:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z UJĘCIA WODY SEROCK spowodowane planowaną przez PGE przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Prosimy o zgromadzenie zapasów wody odbiorców wody z m. Serock, Przypisówka, Zagrody Łukówieckie, Łukówiec, Kunów, Nowy Antonin, Stary Antonin, Bykowszczyzna, Wólka Rozwadowska, Wola Skromowska, Sułoszyn.

miniatura   Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie dot. Epidemii Koronawirusa

 

 

miniatura   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie dostarczyła nam oficjalne informacje odnośnie bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach przy ośrodkach "GOSiR", "Wodnik" oraz "MARTA", na dzień 26.06.2020r. Poniżej załączamy stosowne pisma.

miniatura   W dniu dzisiejszym z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Firlej otrzymała promesę jako wsparcie finansowe w wys. 869 017 zł. Środki przekazane przez Rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne zgłoszenie lokalizacji do Urzędu Gminy Firlej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001066/O/D20201066.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.