miniatura   Fundusz sołecki w Miejscowościach Sobolew i Sobolew Kolonia to m.in. utwardzenie drogi do miejscowości Sobolew Kolonia, zakup nowej kosiarki w celu dbania o tereny zielone przy remizie OSP Sobolew oraz Filii GBP a także przeprowadzka OSP ze starego blaszaka do nowego miejsca. Tam druhowie urządzają właśnie swoją nową siedzibę zagospodarowując garaż cd. oczywiście nastąpi. Strażacy od miesiąca mają także nowy sztandar przed nami uroczystości z jego wręczenia!

miniatura   Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów położonych na terenie wsi Firlej.

 

 

miniatura   Serdecznie zapraszamy dzieci klas podstawowych a także młodzież szkł średnich na bezpłatne zajęcia zajęcia w godzinach popołudniowych. Osoby chętne proszone są o złożenie wniosku (wniosek online PMDK jest dostępny na stronie internetowej www.mdk.lubartow.pl od 13 lipca do 24 lipca 2020r.

 

 

miniatura   Dnia 16.07.2020r. o godzinie 16:00, w budynku budynku filii bibliotecznej w Sobolewie, odbędzie się zebranie w sprawie funduszu sołeckiego. Spotkanie będzie dotyczyło zarówno miejscowości Sobolew jak i Sobolew Kolonia.

 

 

miniatura   Dnia 19.07.2020r. o godzinie 17:00, w budynku po starej szkole w Sułoszynie, odbędzie się zebranie w sprawie funduszu sołeckiego.

 

 

miniatura   Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

miniatura   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie apeluje do osób, które w dniu 5 lipca b. r. (niedziela) o godz. 9:00 uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Abramowie i siedziały w rzędach od 1 do 6 po lewej stronie kościoła, aby pilnie zgłaszały się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubartowie

Brak wody 2018 11 16  

W dniu 14 lipca 2020 roku (wtorek) w godzinach 9:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z UJĘCIA WODY SEROCK spowodowane planowaną przez PGE przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Prosimy o zgromadzenie zapasów wody odbiorców wody z m. Serock, Przypisówka, Zagrody Łukówieckie, Łukówiec, Kunów, Nowy Antonin, Stary Antonin, Bykowszczyzna, Wólka Rozwadowska, Wola Skromowska, Sułoszyn.

miniatura   Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie dot. Epidemii Koronawirusa

 

 

miniatura   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie dostarczyła nam oficjalne informacje odnośnie bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach przy ośrodkach "GOSiR", "Wodnik" oraz "MARTA", na dzień 26.06.2020r. Poniżej załączamy stosowne pisma.