miniatura   W niedzielę 11 listopada 2018 roku świętowaliśmy bardzo ważne dla Polski wydarzenie.
To okrągła rocznica, bo dokładnie 100 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.

miniatura  

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komisarz Wyborczy w Lublinie

zwołuje I sesję VIII kadencji Rady Gminnej Firlej

na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) na godz. 900

w świetlicy Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1

Porządek obrad:

100latniepodleglosci   Organizatorzy obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości zapraszają mieszkańców Gminy Firlej w dniu 11 listopada 2018 roku na wspólne świętowanie

IMG 1485  

W Lubartowie, przed siedzibą Urzędu Miasta, odbyła się podniosła uroczystość, którą otworzył, witając wszystkich zebranych, Burmistrz Miasta Lubartów - Pan Janusz Bodziacki. Podczas tego wydarzenia, w imieniu Gminy Firlej - Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, w asyście Komendanta PSP w Lubartowie i Naczelnika OSP w Firleju, odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesę Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju. Dofinansowanie w kwocie 880 000 zł nastąpi z rezerwy ogólnej Państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Podobną promesę otrzymała również Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.

miniatura   Dnia 18 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w Firleju Wójt Gminy Firlej Pan Sławomira Cieszko, przekazał druhom strażakom z terenu Naszej Gminy, nowe wyposażenie i urządzenia ratownictwa, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

miniatura   Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest corocznie 14 października i jest świętem czynnych zawodowo nauczycieli oraz wszystkich pracowników związanych z oświatą, także tych którzy już cieszą się zasłużoną emeryturą.

miniatura   Komunikat z Mistrzostw Gminy Firlej Szkolnego Związku Sportowego w Tenisie Stołowym rozegranych 5.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Woli Skromowskiej.

miniatura   W niedzielne popołudnie 7 października w szkole podstawowej w Firleju gościliśmy na wspólnym spotkaniu pokoleń, seniorów Naszej Gminy. Już po raz trzeci Wójt Gminy Firlej p. Sławomir Cieszko i Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Toboła, w imieniu Samorządu Gminy Firlej, spotkali się z seniorami Naszej Gminy.

miniatura   Trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie (na Zajezierze), którą Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2018.

miniatura   Pierwszy raz w szkole i już po wielkim wydarzeniu. We wrześniu wszyscy pierwszoklasiści uczęszczający do szkół podstawowych z Firleja, Przypisówki i Woli Skromowskiej, złożyli ślubowanie.