miniatura   W dniu dzisiejszym z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Firlej otrzymała promesę jako wsparcie finansowe w wys. 869 017 zł. Środki przekazane przez Rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne zgłoszenie lokalizacji do Urzędu Gminy Firlej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001066/O/D20201066.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

miniatura  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym na terenie gminy Firlej w 2020 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
https://ugfirlej.bip.lubelskie.pl/index.php?id=201&p1=szczegoly&p2=1523606

 

 

miniatura   W ramach poprawy oferty turystycznej oraz usprawnienia udogodnień wśród odwiedzających naszą turystyczną miejscowość, zadbaliśmy także o optymalną dostępność do publicznych toalet typu TOI TOI - 4 nowe punkty na trasie wokół Jeziora Firlej!

miniatura   Wójt Gminy Firlej oraz Zarząd Koła PZW w Firleju zapraszają na gruntowe zawody wędkarskie O Puchar Wójta Gminy Firlej

miniatura   Dzień Dziecka w naszym kalendarzu imprez wędkarskich to jeden z ważniejszych dni w roku. Tym razem zawody dla najmłodszych niestety musiały zostać przełożone na 21 czerwca.

miniatura  

Można wykonać test na obecność wirusa.

sesja r g  

Dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura   Urząd Gminy Firlej poszukuje pracowników do bsługi parkingów gminnych. Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu obok.