pdf icon1   Informacja o obszarze zaopatrzenia i jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Firlej.
sesja r g  

Dnia 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz.1300 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura   Jarmark Świąteczny w Firleju - pierwszy w historii naszej gminy - odbył się 15 grudnia 2019 r.

miniatura   Pod taką nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju we współpracy z Gminą Firlej i jednostkami partnerskimi realizował projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

miniatura   Druhny i Druhowie Strażacy z naszej wspaniałej jednostki - dziękujemy.