miniatura   Jeżeli wziąłeś udział w powszechnym spisie rolnym drogą internetową, możesz wziąć udział w wyjątkowej loterii. Zapraszamy!

miniatura  

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podjęto decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

miniatura   Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z ofertą dofinansowania realizcji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pod tytułem "Ziarenko wrażliwości". Zgodnie z art. 19a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Firlej  zamierza zlecić Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Anny w Lubartowie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19a, ust. 3 i 4 ww. ustawy  do dnia 15.10.2020r. do godziny 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszam do zapoznania się z dokumentem "informacja" zamieszczonym poniżej.

miniatura   Dnia 20.10.2020r. o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej we wsi Pożarów, odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020 dla wsi Pożarów.

 

 

miniatura   Dnia 11.10.2020r. o godzinie 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju odbędzie się spotkanie w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020. Zainteresowane osoby zapraszamy.

 

 

miniatura   Dnia 9.10.2020r, o godzinie 17:00 w remizie OSP Łukówiec, odbędzie się zebranie w sprawie zminay przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020 dla wsi Łukówiec oraz Zagrody Łukówieckie.
miniatura   Od 5.10.2020 roku w budynku szkolnym prowadzone będą płatne zajęcia z zumby. Zapraszamy w poniedziałki o godzinie 18:00. Więcej informacji pod numerem telefonu instruktora, podanym na plakacie.

 

 

drzewo ikona   W istniejących przepisach w zakresie usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

miniatura   Do ogólnopolskiej akcji "sadziMY" dołączyła również nasza gmina. Wójt Gminy - Dawid Tarnowski, wspólnie z pracownikami GOSiR oraz Druhami Strażakami OSP Firlej zasadzili w pobliżu jeziora Firlej 70 drzewek. A to nie wszystko.

sesja r g  

Dnia 29 września 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.