wojt2018 Wójt Gminy
mgr Dawid Tarnowski
   
sekretarz Sekretarz Gminy
mgr Leszek Banaszewski
   
skarbnik Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
 Przewodniczacy Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż.  Radosław Janczara
 
 Rada Gminy Firlej
1. Cybul Adam – Pożarów, Sułoszyn
2. Fąk Ryszard – Nowy Antonin, Stary Antonin
3. Janczara Radosław – Przypisówka
4. Kozioł Józef – Wólka Rozwadowska, Bykowszczyzna
5. Niedziela Paweł – Wola Skromowska
6. Piwowar Marek – Firlej
7. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
8. Rogalski Dariusz – Firlej
 9. Stawinoga Jarosław –Baran, Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia, Majdan Sobolewski
12. Wójtowicz Szymon – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
13. Zagojski Mateusz – Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Wólka Mieczysławska
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
   
Kierownictwo Rady Gminy
Radosław Janczara - przewodniczący
 Józef Kozioł - zastępca przewodniczącego
Stanisław Popkiewicz - zastępca przewodniczącego
   
Komisje Rady Gminy
 
Komisji Rewizyjna: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jarosław Stawinoga - przewodniczący Szymon Wójtowicz - przewodniczący
Dariusz Rogalski - członek komisji Gerard Wasilewski - członek komisji
Paweł Niedziela - członek komisji Ryszard Fąk - członek komisji
   

Komisja Finansów i Inwestycji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Adam Cybul - przewodniczący Adam Toboła - przewodniczący
ózef Kozioł - członek komisji Mateusz Zagojski - członek komisji
Jarosław Stawinoga - członek komisji Marek Piwowar - członek komisji
Stanisław Popkiewicz - członek komisji Radosław Janczara - członek komisji
   
Komisja Środowiska i Rolnictwa:  
Paweł Niedziela - przewodniczący  
Dariusz Rogalski - członek komisji  
Janusz Zdunek - członek komisji  
Roman Zdunek - członek komisji