Władze Gminy Firlej
wojt Wójt Gminy
mgr inż. Sławomir Cieszko
   
zast m

Zastępca Wójta
mgr Dariusz Firczuk

   
sekretarz Sekretarz Gminy
mgr Leszek Banaszewski
   
skarbnik Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
  Przewodniczący Rady Gminy
Adam Toboła
 
 Rada Gminy
1. Janczara Radosław – Przypisówka
2. Kępa Alicja – Firlej
3. Krasucka Halina – Sułoszyn
4. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec
5. Pożarowszczyk Stanisław – Stary Antonin
6. Rodak Henryk – Czerwonka Gozdów
7. Rogalski Dariusz – Firlej
8. Siwek Agnieszka – Wólka Rozwadowska
9. Sternik Piotr – Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia
12. Węgiełek Kazimierz – Wola Skromowska
13. Wójtowicz Szymon – Zagrody Łukówieckie
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
   
Kierownictwo Rady Gminy
Adam Toboła - Przewodniczący
oraz Agnieszka Siwek i Stanisław Pożarowszczyk - Zastępcy Przewodniczącego
   
   
Komisje Rady Gminy
 
Komisja Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji, skład komisji:

1. Halina Krasucka - Przewodnicząca
2. Radosław Janczara - Członek
3. Henryk Rodak - Członek
4. Adam Toboła - Członek
5. Agnieszka Siwek - Członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, skład komisji:

1. Kazimierz Węgiełek - Przewodniczący
2. Roman Zdunek - Członek
3. Szymon Wójtowicz - Członek
4. Stanisław Popkiewicz - Członek
5. Janusz Zdunek - Członek
   
   

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego, Sportu i Turystyki, skład komisji:

 

1. Alicja Kępa - Przewodnicząca
2. Piotr Sternik - Członek
3. Stanisław Pożarowszczyk - Członek
4. Dariusz Rogalski - Członek
5. Gerard Wasilewski - Członek

Komisja Rewizyjna, skład komisji:

1. Radosław Janczara - Przewodniczący
2. Piotr Sternik - Członek
3. Roman Zdunek - Członek