wojt2018 Wójt Gminy
mgr Dawid Tarnowski
   
sekretarz Sekretarz Gminy
mgr Leszek Banaszewski
   
skarbnik Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
  Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż.  Radosław Janczara
 
 Rada Gminy Firlej
1. Cybul Adam – Sułoszyn
2. Fąk Ryszard – Stary Antonin
3. Janczara Jarosław – Przypisówka
4. Kozioł Józef – Wólka Rozwadowska
5. Niedziela Paweł – Wola Skromowska
6. Piwowar Marek – Firlej
7. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec
8. Rogalski Dariusz – Firlej
 9. Stawinoga Jarosław – Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia
12. Wójtowicz Szymon – Zagrody Łukówieckie
13. Zagojski Mateusz – Czerwonka Gozdów
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
   
Kierownictwo Rady Gminy
Radosław Janczara - Przewodniczący
oraz  Józef Kozioł i Stanisław Popkiewicz - Zastępcy Przewodniczącego
   
   
Komisje Rady Gminy