firlej  

Prezes -  Ewelina Anna Czubacka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju powstała latem1925 roku.

Inicjatorami jej założenia byli: Ludwik Muzyka oraz Stanisław Blicharz. Pierwszym komendantem został Stanisław Zaborski, zastępcą - Leon Jezior natomiast adiutantem Leon Smoliński.

W roku 1927 społeczność Firleja ufundowała sztandar dla OSP.

            W czasie II wojny światowej członkowie OSP pełnili dyżury na wieży dzwonnicy kościelnej, która wówczas była punktem obserwacyjnym.

W dniu 5 maja 1953 roku w naszej miejscowości wybuchł ogromny pożar, który w ciągu kilku godzin strawił 166 budynków. Cała społeczność Firleja ofiarnie brała udział w akcji ratowniczej. W 1958 roku wybudowano nową strażnicę.

Funkcję naczelników w kolejnych latach pełnili Franciszek Jezior, Zbigniew Zaleski, Adam Toboła, prezesa - Lucjan Mikołajewski.

            W 1994 roku jednostka OSP w Firleju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2009 roku powołano nowy zarząd, funkcję prezesa pełnił Andrzej Filipiuk, naczelnika - Radosław Czubacki. W tym samym roku powołano żeńską drużynę pożarniczą, w skład której weszło 16 druhen.

W kolejnych latach funkcję prezesa pełnił Zbigniew Cieniuch, następnie od roku 2013 do dnia dzisiejszego funkcję tę pełni Ewelina Czubacka.

            Obecnie nasza jednostka jest jedną z wiodących w powiecie, która czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy, powiatu jaki województwa oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

Na stanie jednostki znajdują się: 2 samochody ratowniczo – gaśnicze, 1 samochód lekki ratownictwa technicznego, samochód oświetleniowy oraz ponton z silnikiem zaburtowym.

Jednostka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego, wodnego, lodowego.

firlej 2