Data Pobierz Dotyczy
 
2018-03-09 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Formularze
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2018-03-26 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-04-06 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-01-26 pdf iconPobierz Plan zamówień publicznych
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-01-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-01-16 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

   
Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-30
pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-30
pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2017-06-30
word iconPobierz Załączniki nr 3-6
   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7a – Zestawienie cenowe dla części I zamówienia

   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7b – Zestawienie cenowe dla części II zamówienia

   
2017-07-06
pdf iconPobierz

Odpowiedzi na pytania

   
2017-07-27
pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty