Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-26 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-09-26 pdf iconPobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-26 word iconPobierz Formularze
   
2018-09-26 zip iconPobierz Dokumenty do oceny zdolności kredytowej
   
2018-10-11 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-10-17 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-09-05 pdf iconPobierz
Ogłoszenie
   
2018-09-05 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-09-05 word iconPobierz
Załącznik nr 3-6 do siwz
   
2018-09-05 word iconPobierz Załącznik nr 7 do siwz
   
2018-09-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2018-09-20 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-07-20 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2018-07-25 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-05-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Formularze
   
2018-05-28 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2018-06-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2018-06-06 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
2018-06-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-06-19 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2018-03-09 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Formularze
   
2018-03-09 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2018-03-26 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2018-04-06 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty