Data Pobierz Dotyczy
 
2021-08-12 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2021-08-12 pdf iconPobierz
Zapytanie ofertowe
   
2021-08-12 pdf iconPobierz

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

   
2021-08-12 pdf iconPobierz

Załącznik nr 4a - Zestawienie cenowe dla części 1 - Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

   
2021-08-12 pdf iconPobierz

Załącznik nr 4b - Zestawienie cenowe dla części 2-  Dostawa wyposażenia

   
2021-08-12 pdf iconPobierz

Załącznik nr 4c - Zestawienie cenowe dla części 3-  Dostawa wyposażenia TIK

   
2021-08-20 pdf iconPobierz

Odpowiedzi na pytania

   
2021-08-24 pdf iconPobierz
Informacja o złożonych ofertach
   
2021-09-03 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze ofert
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-08-12 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2021-08-12 pdf iconPobierz
Zapytanie ofertowe
   
2021-08-12 pdf iconPobierz
Formularze
   
2021-08-24 pdf iconPobierz
Odpowiedzi na pytania
   
2021-08-30 pdf iconPobierz
Informacja o złożonych ofertach
   
2021-09-07 pdf iconPobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-08-04 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2021-08-04 pdf iconPobierz Regulamin przetargu
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-08-03 pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-07-12 pdf iconPobierz Treść ogłoszenia

Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej informuje, iż procedura prowadzonego postępowania odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego  pod adresem: https://firlej.ezamawiajacy.pl