Data Pobierz Dotyczy
 
2019-07-18 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-07-18 pdf iconPobierz Formularze
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-07-04 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-07-04 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-07-04 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-07-09 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2019-07-11 pdf iconPobierz
Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert
   
2019-07-11 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   
2019-07-17 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-28 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Projekt budowlany Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-11 pdf iconPobierz Sprostowanie omylki pisarskiej w SIWZ
   
2019-06-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-05-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2019-05-06 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2019-05-16 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2019-05-21 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2019-05-28 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-03-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
 
2019-03-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2019-01-15 pdf iconPobierz Plan zamówień publicznych