Data Pobierz Dotyczy
 
2021-02-18 pdf iconPobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-02-04 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2021-02-04 pdf iconPobierz Formularz ofertowy
   
2021-02-04 pdf iconPobierz Wzór umowy
   
2021-02-10 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-01-12 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2021-01-12 pdf iconPobierz Regulamin przetargu
   
2021-02-22 pdf iconPobierz Ogłoszenie o wyniku przetargu
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-01-08 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

 
2021-01-20 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data Pobierz Dotyczy
 
2020-12-14 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-12-14 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-12-22 pdf iconPobierz
Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2021-01-20 pdf iconPobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty