logo polowanie  

Plan polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 101

pdf icon

miniatura   Uchwała Nr XIX/84/08 w sprawie przyjęcia Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Firlej
miniatura   pdf iconAKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY FIRLEJ NA LATA 2011-2032
logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 37 "KNIEJA" w Lubartowie w sezonie 2017-2018

pdf icon

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 39 "MIŚ" w Kocku w sezonie 2017-2018

pdf icon

drzewo ikona   W istniejących przepisach w zakresie usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć
drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.