miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne zgłoszenie lokalizacji do Urzędu Gminy Firlej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

miniatura  

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej pokój nr 36.

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 39 "MIŚ" w Kocku w sezonie 2019-2020

pdf icon

logo polowanie  

 

pdf icon

Plan polowań zbiorowych - 03-05.01.2020

pdf icon  

Plan polowań zbiorowych  - 11.01.2020

 

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 37 "KNIEJA" w Lubartowie w sezonie 2019-2020

pdf icon

logo kolo lis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 33 "Lis" w Lubartowie w sezonie 2018-2019

pdf icon