miniatura  

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej pokój nr 36.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 37 "KNIEJA" w Lubartowie w sezonie 2018-2019

pdf icon

logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 39 "MIŚ" w Kocku w sezonie 2018-2019

pdf icon

logo polowanie  

Plan polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 101

pdf icon

logo kolo lis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 33 "Lis" w Lubartowie w sezonie 2018-2019

pdf icon