Ranking Gmin Lubelszczyzny


Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu był Związek Gmin Lubelszczyzny. Nad bezstronnością oceny czuwała Kapituła na czele z jej Przewodniczącym prof. Stanisławem Michałowskim. W jej skład weszli również m.in. Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Lubelski Kurator Oświaty – Lech Sprawka, a także przedstawiciele mediów: Dziennika Wschodniego, Radia Lublin i Oddziału Lubelskiego TVP3. Uroczysta ogłoszenie wyników odbyło się w grudniu 2006 roku.

Kategorie:

Ocenione gminy podzielone zostały na kategorie:

miasta na prawach powiatu (4 gminy)
gminy miejskie (16)
gminy miejsko-wiejskie (21)
gminy wiejskie (172).

Wskaźniki:

Gminy zostały ocenione na podstawie następujących wskaźników:

średnia dochodów własnych na jednego mieszkańca w latach 2003-2005,
suma wydatków majątkowych inwestycyjnych na jednego mieszkańca 2003-2005,
pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne na jednego mieszkańca 2003-2006 (ZPORR, SAPARD, ISPA, PHARE, INTERREG, PAOW, Kontrakt Wojewódzki),
gotowość inwestycyjna 2004-2006 (projekty do ZPORR),
suma wydatków: transport na jednego mieszkańca 2003-2005,
suma wydatków: ochrona środowiska na jednego mieszkańca 2003-2005,
zdolność inwestycyjna (dochody-wydatki bieżące do dochodów ogółem) 2003-2005,
wyniki testu szóstoklasistów (2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006),
wyniki testu gimnazjalistów (2004/2005 2005/2006).

Wyniki:

WŚRÓD LAURATÓW RANKINGU NA PODIUM ZNLAZŁA SIĘ RÓWNIEŻ GMINA FIRLEJ, KTÓRA W KATEGORII GMIN WIEJSKICH ZAJĘŁA III MIEJSCE.
Terespol (I miejsce)
Biszcza (II miejsce)
Sawin (II miejsce)
Siennica Różana (III miejsce)
Firlej (III miejsce)

Wszystkie wyróżnione gminy otrzymały tytuł: "NAJLEPSZA GMINA LUBELSZCZYZNY 2006".
Dyplom i statuetkę dla gminy Firlej odebrał Sławomir Cieszko – Wójt Gminy.

ranking1 2

ranking2 2

ranking3 2

ranking5 2
ranking4 2

 


Ranking jezior w Polsce

Tygodnik "Wprost", Nr 1235 (13 sierpnia 2006) opublikował ranking jezior w Polsce.
Ranking powstał na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz źródeł własnych „Wprost”. Brano pod uwagę: wielkość jeziora, klasę czystości wody, obecność sinic, rodzaj dna, plaże i ich dostępność, bliskość lasów, gór, miasta, liczbę atrakcji turystycznych w okolicy, ośrodków wypoczynkowych, wypożyczalni i dostępnego w nich sprzętu sportowego, liczbę imprez cyklicznych organizowanych w okolicy oraz ich częstotliwość.

Jezioro Firlej sklasyfikowane zostało na 22 miejscu w Polsce i na pierwszym w województwie lubelskiem.

mapa punkt


Złota Setka Samorządów

5 lipca 2005 roku na zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie Złotej Setki Samorządów. Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Firlej.
Ranking przygotowało Centrum Badań Regionalnych. Prace Centrum zmierzały do wyselekcjonowania spośród wszystkich gmin i miast (ok. 2500) pierwszych stu, gdzie dokonano największych inwestycji w okresie ostatnich trzech lat (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Organizatorzy uwzględnili w tych obliczeniach również inwestycje pozabudżetowe, głównie dokonywane przez spółki, będące własnością gminy. Kryterium był także wysiłek inwestycyjny – ujęta w rankingu gmina musiała wydać na inwestycje co najmniej 30 % swoich trzyletnich dochodów. Sprawdzono także dyscyplinę finansową – deficyt lub nadwyżka gminnego budżetu nie mogły przekraczać w czasie monitorowanych trzech lat 25%.
Gmina Firlej uplasowała się w rankingu na bardzo wysokim 72 miejscu. W przeliczeniu na mieszkańca Firlej zainwestował w ostatnich trzech latach 1684 zł. Szczególnie imponujący jest wynik finansowy osiągnięty w 2004 roku. Wydatki inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca wyniosły 788 zł. (Powiat lubartowski 310 zł, woj. lubelskie 257 zł, Polska 319 zł). Procent dochodów zainwestowanych przez gminę 42,8 (powiat lubartowski 20,9; woj. lubelskie 15,8; Polska 16,9).

Dyplom uznania z rąk Donalda Tuska – Vice Marszałka Sejmu odebrał Sławomir Cieszko Wójt Gminy Firlej.

Zlota Setka