miniatura  

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, realizując obowiązki nałożone prawem na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego powiadamia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej poprzez umieszczenie stosownych informacji.

► na stronie: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
► dzwoniąc na Nr 991
► e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera