gez firlej architektura 44DD64CD2E 215C DAAC EFCB AE5CC5B61C08   Cmentarz wojenny Austr. - Węgierski. Cmentarz powstał w latach 1914-1918. Nagrobki bardzo słabo czytelne, w przedniej części krzyż drewniany, napisy nieczytelne, gęste poszycie leśne, kształt regularny na planie prostokąta. Ślad wałów ziemnych od str. zachodniej.