gez firlej architektura 31C511232 AC90 6E6E E7A2 CB84F5938544   Cmentarz parafialny w Firleju. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Firleju.Cmentarz ogrodzony panelami betonowymi, dwie bramy od strony zachodniej i wschodniej. Cmentarz posiada ciekawe, godne zobaczenia pomniki.Obecnie pochówki odbywają się sporadycznie, z uwagi na otwarcie nowego cmentarza. Kaplica II poł. XIX w. Starodrzew lipa 12 szt. tuja ponad 40 szt., brzoza 16 szt.