p3
Wójt Gminy Firlej
p6
p7

 
p6.1   p6
 p3
Radca Prawny
  
p7
p6 p6 p6 p6 p6
referat
Referat Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
p1
Sekretarz


p4
Skarbnikreferat
Zespół
Ds. Obywatelskich

 

referat
Referat Promocji Turystyki i Kultury

p6 p6 p6 p6 p6

p1
Kierownik referatu

referat
Referat
Ogólno Organizacyjny
referat
Referat
Finansowy

p4
Z-ca Kierownika USC

p4
Kierownik
         
p2
St. Pracy Ds.
Planowania Przestrzennego
p2
St. Pracy Ds.
Kadr i Archiwum
p2 p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Budżetowej
 p2
St. Pracy Ds.
Ewidencji Ludności, Dosodów Osobistych i Spraw Wojskowych
p1
Informatyk
         
p1
St. Pracy Ds.
Gospodarki Gruntami
p2
St. Pracy Ds.
Obsługi Rady i Jej Organów
p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Podatkowej
   
         
p1 p2
St. Pracy Ds.
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

p2
Sekretarka

p2
St. Pracy Ds.
Obsługi Kasowej i Działalności Gospodarczej
   
         
p1
St. Pracy Ds.
Inwestycji i Zamówień
Publicznych
p2
Sprzątaczka
p2
St. Pracy Ds.
Wymiaru Podatków i Opłat
   
         
p2
St. Pracy Ds.
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
  p2
St. Pracy Ds.
Księgowości