p3
Wójt Gminy Firlej
  
p6
p7

 
p6.1   p6
 p3
Radca Prawny
  
p7
p6 p6 p6 p6 p6
referat
Referat Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
p1
Sekretarz


p4
Skarbnik


p1
Komendant Straży Gminnej


referat
Zespół
Ds. Obywatelskich

p6 p6 p6 p6 p6

p1
Kierownik referatu

referat
Referat
Ogólno Organizacyjny
referat
Referat
Finansowy

p1
Strażnik

p4
Z-ca Kierownika USC
         
p2
St. Pracy Ds.
Planowania Przestrzennego
p2
St. Pracy Ds.
Kadr i Archiwum
p2 p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Budżetowej
  p2
St. Pracy Ds.
Ewidencji Ludności, Dosodów Osobistych i Spraw Wojskowych
         
p1
St. Pracy Ds.
Gospodarki Gruntami
p2
St. Pracy Ds.
Obsługi Rady i Jej Organów
p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Podatkowej
   
         
p1 p2
St. Pracy Ds.
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

p2
Sekretarka

p2
St. Pracy Ds.
Obsługi Kasowej i Działalności Gospodarczej
   
         
p2
St. Pracy Ds.
Transportu
p1
Informatyk
p2
St. Pracy Ds.
Wymiaru Podatków i Opłat
   
         
 p2
St. Pracy Ds.
Inwestycji i Zamówień Publicznych
p2
Sprzątaczka
p2
St. Pracy Ds.
Księgowości
   
         
p2
St. Pracy Ds.
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej