miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 17.04.2020 r. o rozp. RM z 10.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).

miniatura  

Niniejszym informujemy, iż  rozpoczęła się procedura przyznania stypendium szkolnego na drugi okres roku szkolnego 2019/2020.

miniatura   Dobre wieści - Gmina Firlej znalazła się na listach związanych z dofinansowaniem budowy dróg!

sesja r g  

Dnia 24 kwietnia 2020 roku (piatek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 15.04.20 r. o rozp. RM z 10.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).