miniatura  

Po blisko trzech miesiącach przerwy w działalności Szkół na terenie całego kraju pierwsi uczniowie
- Oddziałów Przedszkolnych;
- Przedszkoli;
- Klas 1-3;
powrócili do szkoły.

Przed powrotem najmłodszych dostarczyliśmy do każdej ze szkół niezbędne do zachowania zasad bezpieczeństwa płyny dezynfekujące. Dziś dostarczymy kolejną partię środków, które odbieramy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przekazane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.