Brak wody 2018 11 16  

W dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) w godzinach 9:00 do 13:00 nastąpi unieruchomienie ujęcia wody w Firleju spowodowane planowaną przez PGE przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Prosimy odbiorców wody z m. Firlej o zgromadzenie zapasów wody.

miniatura   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentów z nią związanych.

miniatura  

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komisarz Wyborczy w Lublinie

zwołuje I sesję VIII kadencji Rady Gminnej Firlej

na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) na godz. 900

w świetlicy Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1

Porządek obrad:

100latniepodleglosci   Organizatorzy obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości zapraszają mieszkańców Gminy Firlej w dniu 11 listopada 2018 roku na wspólne świętowanie

IMG 1485  

W Lubartowie, przed siedzibą Urzędu Miasta, odbyła się podniosła uroczystość, którą otworzył, witając wszystkich zebranych, Burmistrz Miasta Lubartów - Pan Janusz Bodziacki. Podczas tego wydarzenia, w imieniu Gminy Firlej - Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, w asyście Komendanta PSP w Lubartowie i Naczelnika OSP w Firleju, odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesę Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju. Dofinansowanie w kwocie 880 000 zł nastąpi z rezerwy ogólnej Państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Podobną promesę otrzymała również Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.