miniatura  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Więcej informacji znajdzicie Państwo pod linkiem: http://lubelskie.ksow.pl/mias

Tutaj natomiast można znaleźć formularz dla Partnerów KSOW: http://lubelskie.ksow.pl/konkursy