sesja r g  

Dnia 29 września 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Firlej w roku szkolnym 2020/2021. (Projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze. (Projekt uchwały)
 9. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Firlej do stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara