miniatura  
Trwają konsultacje w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.