miniatura  

Dnia 13.09.2020r. o godzinie 10:00 w Gminnnej Bibliotece Publicznej w Firleju, odbędzie się spotkanie w sprawie Funduszu Sołeckiego dla wsi Firlej, na rok 2021.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.