miniatura   Fundusz sołecki w Miejscowościach Sobolew i Sobolew Kolonia to m.in. utwardzenie drogi do miejscowości Sobolew Kolonia, zakup nowej kosiarki w celu dbania o tereny zielone przy remizie OSP Sobolew oraz Filii GBP a także przeprowadzka OSP ze starego blaszaka do nowego miejsca. Tam druhowie urządzają właśnie swoją nową siedzibę zagospodarowując garaż cd. oczywiście nastąpi. Strażacy od miesiąca mają także nowy sztandar przed nami uroczystości z jego wręczenia!