miniatura   Dnia 5 marca 2020r. w Lublinie odbyła się konferencja na temat możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas tego spotkania przekazane zostały informacje z zakresu:

* Fundusz Dróg Samorządowych;
* Program Rezerwa Subwencji Ogólnej;
* Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych;
* Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +;
* Nowa perspektywa finansowa 2021-2027;
* Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”;
* Oferta finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
* Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa;
* Możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki;
* Rozwój Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu;
* Jak aplikować o środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

1.jpg 2.jpg 3.jpg