miniatura   Na wspólnym spotkaniu Koła Historycznego AK, które miało miejsce 22. listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju, mieliśmy okazję podsumować dotychczasowe działania oraz wspólnie określić plany na przyszłość.

Historia - Pamięć - Tożsamość - Prawda

Za pielęgnowanie pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

Za rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych Mieszkańców Gminy Firlej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia.

Za wpajanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

DZIĘKUJĘ!