miniatura   W dniu 6 marca 2019r w Szkole Podstawowej w Firleju odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ZNP (Związku zawodowego pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce).

W zebrani uczestniczył zarówno zarząd związku a także członkowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dawid Tarnowski - Wójt Gminy Firlej, Włodzimierz Kosior - Prezes Powiatowy ZNP oraz Dyrektorzy Szkoły Podstawowych w Firleju i Woli Skromowskiej.

Wójt Gminy Firlej omówił z przedstawicielami ZNP, temat współpracy samorządu i pracowników oświaty.

Władze samorządowe Gminy Firlej dziękują Zarządowi ZNP za zaproszenie i możliwość spotkania.