miniatura   W dniach od 20 do 22 lutego w Firleju w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” dofinansowanego ze środków NBP.

Warsztaty były prowadzone przez trenera tejże fundacji Leszka Zielińskiego według metodologii i scenariusza, który przygotowała Fundacja Wspomagania Wsi.

Trzydniowe warsztaty objęły takie tematy jak:

- Prawo i praktyka działalności gospodarczej,

- Tworzenie biznesplanu; wizja przedsiębiorstwa; analiza opłacalności,

- Zarządzanie przedsiębiorstwem. Kompetencje osoby przedsiębiorczej,

- Nowe technologie w prowadzeniu przedsiębiorstwa (w tym bankowe narzędzia online),

- Marketing i reklama w małym przedsiębiorstwie,

- Kryzys w przedsiębiorstwie.


Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć i przedyskutować interesujące ich tematy.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie osób zainteresowanych przedsiębiorczością procedurą rejestracji własnej działalności gospodarczej oraz pomocą stworzeniu  wizji własnej działalności czy przygotowaniem biznes planu.

W warsztatach wzięło udział 15 osób z terenu gminy Firlej.

Trzeba podkreślić, że warsztaty nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania władz Gminy Firlej, a w tym osobistego Pana Wójta Dawida Tarnowskiego, pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Firlej. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak również przedstawiciele władz gminy wiążą duże nadzieje na rozwój gminy poprzez pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców.

Promowanie samej idei przedsiębiorczości jest jednym  z głównych priorytetów rozwojowych gminy Firlej.