miniatura   W dniu 20.02.2019r. w Świetlicy Urzędu Gminy Firlej odbyło się szkolenie dla sołtysów z terenu gminy

Na wstępie pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Małgorzata Guz przedstawiła wszystkim obecnym nowe zasady płatności obszarowych na 2019r. Kolejnym punktem spotkania były sprawy bieżące dt. bezpieczeństwa na terenie gminy omówione przez dzielnicowego Gminy Firlej asp. szt. Mariusza Janka. Następnie wszystkich sołtysów powitał Wójt Gminy Firlej Dawid Tarnowski wraz z pracownikami urzędu. Po wstępnym powitaniu i omówieniu spraw bieżących oraz zadań dla sołtysów przystąpiono do szkolenia które poprowadził Sekretarz Gminy Pan Leszek Banaszewski oraz Pani Skarbnik Teresa Ulma. Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- Ustawa o samorządzie gminnym

- Zadania Rady Sołeckiej i Sołtysa

- Organizacja zebrania wiejskiego

- Nadzór nad działalnością sołectwa

- Ustawa o funduszu sołeckim

- Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych

- Inkaso oraz terminy rozliczeń

Dziękujemy wszystkim obecnym sołtysom za udział w spotkaniu.