miniatura   Radni VIII kadencji Rady Gminy Firlej po raz pierwszy odbyli spotkanie Komisji Roboczej w dniu 29 listopada 2018r.

W czasie spotkania wszyscy obecni omówili następujące zagadnienia:

- Omówienie i ustalenie Regulaminu Odbioru Odpadów na terenie Gminy Firlej;

- Ustalenie zasad działalności PSZOK w Firleju;

- Dyskusja nad uchwaleniem stawek podatkowych na 2019r;

- Oddanie w dzierżawę części gruntów na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Firleju;

- Sprawy bieżące;

- Działalność Urzędu Gminy Firlej.