umowa 20.08.2018 1   W dniu 20.08.2018 r. Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko podpisał umowę na realizacje zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane było przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich - Mikołaja Pawlaka.

    Celem zadania jest zakup wyposażenia, które w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a co za tym idzie do szybszego niesienia pomocy potrzebującym. Specjalistyczne wyposażenie, trafi do trzech jednostek OSP: Firlej, Kunów i Przypisówka.
    Wartość realizowanych zakupów, których zakres został wcześniej uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, wynosi 35 000 zł. Przekazanie wyposażenia do jednostek nastąpi do 19.10 2018r.

umowa 20.08.2018 1