miniatura   Gmina Firlej to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym województwie. Walory przyrodnicze, atrakcyjność turystyczna, dostępność komunikacyjna, a przede wszystkim życzliwi i gościnni mieszkańcy to niewątpliwie atuty naszej gminy.

   Od wielu lat Wójt Gminy - Sławomir Cieszko, Samorząd oraz pracownicy Gminy Firlej, dokładają wielu starań, aby nasza Gmina ciągle się rozwijała i stawała się coraz piękniejszą. Przeprowadzone dotychczas inwestycję, min. w infrastrukturę drogową, oświatową, przedszkolną, kulturalną, ekologiczną, turystyczno - rekreacyjną i społeczną, przyczyniły się do znaczącej poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększyły naszą atrakcyjność w oczach przybywających do nas gości.

   Te zrealizowane zadania są niewątpliwie sukcesem i powodem do dumy dla Władz Samorządowych a także mieszkańców Gminy. Nasze osiągnięcia to wspólne sukcesy, które bez Waszego wsparcia nie mogłyby być zrealizowane.

   Dzisiaj pokazujemy Gminę Firlej z „lotu ptaka” - piękno Naszej Małej Ojczyzny, a w kolejnych publikacjach będziemy przybliżać wspólne dokonania i przedstawiać bieżące realizacje i plany na najbliższą przyszłość.