zlotegody2018 14   Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 lutego 1960 r. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 

   Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 1 lipca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju.
   Drodzy jubilaci ponad 50 lat temu stając na ślubnym kobiercu uroczyście oświadczaliście, że z pełną świadomością wstępujecie w związki małżeńskie ślubując, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwa były zgodne szczęśliwe i trwałe. 50 wspólnych lat to przeszło 18250 dni i nocy - ile w tym czasie czeka pokus i przeciwności losu, ile cierpliwości i tolerancji potrzeba, aby poznać drugiego człowieka z jego jak najlepszej strony. Jeżeli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.
   W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek Wójta Gminy Firlej, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, z terenu naszej gminy otrzymali je następujący jubilaci:
1. Krystyna i Józef Kaznowscy z Czerwonki-Gozdów
2. Krystyna i Antoni Kozieł z Bykowszczyzny
3. Elżbieta i Jan Krzysztoń z Majdanu Sobolewskiego
4. Krystyna i Stanisław Ligęza z Czerwonki-Gozdów
5. Michalina i Stefan Malesa z Barana
6. Irena i Jan Michalik z Firleja
7. Stanisława i Piotr Panek z Przypisówki
8. Maria i Józef Rola z Firleja
9. Helena i Eugeniusz Żeleźnik w Firleja
   Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Firlej p. Sławomir Cieszko w asyście Zastępcy Wójta Gminy p. Dariusza Firczuka i Przewodniczącego Rady Gminy Firlej p. AdamaToboły.
   Po części oficjalnej Złote Pary wraz z towarzyszącymi im bliskimi zostały zaproszone do pamiątkowej fotografii i na słodki poczęstunek, podczas którego szanowni Jubilaci podzielili się wspomnieniami i doświadczeniami własnego życia, oraz zdradzili receptę, jak postępować aby godnie przeżyć 50 lat w jednym związku i być szczęśliwym
Recepta:
   Miło się do siebie zwracać, wykazać się cierpliwością i tolerancją, podziwiać siebie nawzajem i być optymistą na co dzień – wtedy 50 wspólnych lat będzie odkrywaniem piękna i dobra w drugim człowieku.
   Wszystkim Dostojnym Jubilatom władze gminy życzyły wielu następnych wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, i tego aby przeżyte razem lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia i pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze w gronie rodziny.