miniatura   W dniu 6 marca 2019r w Szkole Podstawowej w Firleju odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ZNP (Związku zawodowego pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce).

miniatura   W dniach od 20 do 22 lutego w Firleju w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” dofinansowanego ze środków NBP.

miniatura   W dniu 20.02.2019r. w Świetlicy Urzędu Gminy Firlej odbyło się szkolenie dla sołtysów z terenu gminy