miniatura  

Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców w 2020 r.

miniatura   Jarmark Świąteczny w Firleju - pierwszy w historii naszej gminy - odbył się 15 grudnia 2019 r.