miniatura   Do odbioru została oddana nowo wybudowana stacja uzdatniania wody w Czerwonce Gozdów. Budowa stacji ma na celu zniwelowanie problemów braku wody w sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców naszej gminy jakie zdarzały się szczególnie w sezonie letnim.

miniatura   Radni VIII kadencji Rady Gminy Firlej po raz pierwszy odbyli spotkanie Komisji Roboczej w dniu 29 listopada 2018r.

miniatura   25.11.2018r. – niedziela, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Firleju odbyła się Wieczornica Patriotyczna. W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie "ToMyRazem" w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Szkołę Podstawową w Firleju oraz Gminę Firlej uczestniczyło ponad 250 mieszkańców z terenu naszej gminy