miniatura   Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów położonych na terenie wsi Firlej.