miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001066/O/D20201066.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.